bønnepartner knapp NYE FARGER jan 2022.png
Bønnepartnere

Vi er en stor gruppe kristne over hele Norge som har tro på at landet trenger forbønn. Vi er et nettverk fra alle ulike kirkesamfunn. Enhetlig bønn for alt Guds folk og alle deler av samfunnet preger vårt arbeid. Vi tror at bønn forbereder landet for vekkelse. Det trenger Norge og du er velkommen til å være med. Det er gratis, men vi trenger økonomisk støtte for å drive dette arbeidet.

Du er velkommen til å gi!

IMG_5920_edited.jpg
Forbederen

Forbederen er magasinet vårt. Det sender vi hjem til alle bønnepartnere seks ganger i året. I Forbederen kan du lese god undervisning om bønn, vitnesbyrd av hvordan Gud svarer når vi ber. Tips og idèer til å utvikle ditt eget bønneliv. Forbederen skal være en hjelp for deg til å få skikkelig fart på ditt bønneliv.

Flokken
Bønneaksjonen

Hver oktober måned har vi årets intensive bønneaksjon! Dette er gøy! Da får alle bønnepartnere tilsendt en liste i Forbederen med felles bønneemner for hver dag. Vi sender daglig film om dagens bønneemner gjennom hele oktober og ber sammen med deg hjemme for landet vårt fra ulike steder i landet. Du kan altså være med fra din egen stue!

bibelen
Historie

Bønn for alle har en fin historie. Det startet i 1992 med et bønneår innenfor Pinsebevegelsen. Arne Borgersen tok ansvaret for å ta dette ut i menighetene og inspirere til å delta i bønn for landet. Under dette året opplevde han et kall fra Gud til å starte Bønnetjenesten for Norge. Bønnelister som ble sendt ut på et A4 ark ble etterhvert til magasinet Forbederen. Borgersen videreutviklet bønnearbeidet i mange spennede retninger, blant annet Bønneskolen, bønneseminarer, bønnemarsjer og tverrkirkelige bønnekonferanser. Den årlige Bønnekonferansen på Grimerud har sitt utspring herfra. Bønnealtre, lokale bønnesamlinger i bygder og byer rundt i landet, ble reist opp. I 2016 ble Borgersen koblet sammen med Bønn for Alle. 

            Bønn for Alle startet i 2014 som en bønnekampanje ledet ut fra avisen Norge IDAG sammen med pastor Mark Sartin fra Florida. Norge IDAG-redaktør Bjarte Ystebø og Sartin begynte, med bakgrunn i et bønnekall, en storstilt kampanje hvor hver enkelt innbygger i Norge ble bedt for ved navn i løpet av oktober måned. Sartin har vært en inspirator til bønn for landet som Gud la på hjerte hans og en jevnlig underviser i bladet Forbederen. Bønn for Alle sendte ut navnelister til alle forbedere i oktober og daglig ble menneske etter menneske løftet opp i bønn til Gud. Det ble også sendt daglige direktesendte bønnemøter på Facebook og på nettsiden som alle forbedere hjemme kunne delta på.

           Bønnetjenesten for Norge og Bønn for Alle fusjonerte i 2016 og er tilsammen en bønnehær på over 5000 forbedere. Inntil høsten 2019 ble navnelistene distribuert, men den norske personvernlovgivningen begrenset mulighetene til dette. Ved slutten av 2018 overlot Borgersen sin funksjon som daglig leder til Norge Idag-redaktør Ystebø, etter hele 25 år i tjenesten. Borgersen er fremdeles en aktiv forkynner og reiser for å oppmuntre og undervise ved de ulike bønnealtrene.  Våren 2020 fikk Linn Myhr oppgaven med å lede det samlede Bønn for Alle videre. De som har navnelister fortsetter å bruke dem i bønn. Bønn for Alle arbeider i dag med å utvikle nettsiden, en ny bønne-app og ser på ulike muligheter til å utvide bønnehæren. Bønneaksjonen i oktober fortsetter med konkrete bønneemner for Guds folk, styresmakter og samfunnet forøvrig. Myhr ser med glede og iver frem til å videreutvikle dette verdifulle arbeidet.