Forbederen – til inspirasjon og oppbyggelse

Seks ganger i året sender vi ut Forbederen til alle våre bønnepartere – helt gratis, naturligvis. 

 

Den norske bønnebevegelsen er ikke på ett sted, til ett tidspunkt. Den består av kvinner og menn over hele landet. Noen har et fellesskap med andre forbedere, andre har bare sitt lønnkammer. Likevel er vi en bevegelse med mennesker som ber. Om vi ikke ser hverandre, så er vi én flokk når vi ber til Gud for landet vårt og for alle som lever i blant oss uten håp i denne verden.

 

Et blad som dette skal være noe som binder oss sammen. Hver gang du du får det i postkassen, er det som en hilsen fra Gud som sier: «Du er ikke alene». Her skal du finne lesestoff som oppmuntrer deg til bønn, som oppdaterer deg på det som er på Guds kalender, både basert på hans ord og de rapporter som kommer inn til oss fra hele verden.

 

Og i Forbederen skal du få rapporter om det som skjer på bønnefronten i Norge.

Vi går inn i et veldig spennende og innholdsrikt år. I 2017 er det endringer i internasjonal politikk, uro og ustabilitet flere steder i verden. I vårt eget land er det stortingsvalg, og resultatet av det vil ha betydning for fremtiden for landet vårt, våre barn og barnebarn.

Sammen er vi den bevegelsen som kan utrette noe overnaturlig, når vi ber sammen og samstemt. Vi kommer til å ta del i en storstilt bønneaksjon foran stortingsvalget, og du vil bli oppdatert på dette gjennom Forbederen.

 

Det er mange som ber i Norge, og som uten videre identifiserer seg som forbedere, eller bønnemennesker. Men vi er nødt til å bli flere. Denne bevegelsen må vokse på to måter. Vi som ber må be mer, og mange som er troende må også bli forbedere. Slik kan vi bli flere.

Forbederen er ett av de verktøyene vi må bruke for å nå det målet. Vi vil at mennesker skal bli interessert i bønn, og gå fra å være passive, til å bli hengitte, på dette området. Derfor vil Forbederen by på undervisning og vitnesbyrd som bygger tro på bønn og som vekker interessen hos mange.

Bestill Forbederen

Når du bestiller Forbederen, ønsker vi deg velkommen som en bønnepartner. Fyll inn skjemaet under, så får du neste blad hjem i postkassen helt gratis!

Bli en bønnepartner / Få Forbederen helt gratis! 

VIl du motta Forbederen, være med å be, og ellers få vite hva som skjer i Bønne-Norge?
Fyll inn skjemaet under, så holder vi kontakten!

© 2019 BØNN FOR ALLE/BØNNETJENESTEN FOR NORGE. 

  • w-facebook