Bli med på bønneaksjonen 2019 

Når Herren leger landet

Vårt mål er like enkelt som det er krevende: Vi vil se Norge vende tilbake til Gud.

 

Og vi tror nøkkelen ligger hos alle oss som kjenner Jesus: Når vi legger vekk alt som skiller oss fra Herren og fra hverandre, og vender oss til Gud i bønn, har han lovet å komme og lege landet. (2 Krøn 7,14)

Vi drømmer derfor om å se Guds folk over hele landet vende seg til Herren i bønn for land og folk. Vi tror Den Hellige Ånd vil komme med sin ild og tenne oss alle i brann, så vi søker Herren av hele vårt hjerte. Ikke fordi noen presser oss til det, men fordi det brenner i hjertet!

Vi lever for å legge til rette for at denne ilden kan spre seg utover landet. Vi vil inspirere, undervise og hjelpe alle som ønsker å komme inn i dette bønnelivet. Der det er behov for det, vil vi hjelpe bønnens folk å finne sammen og styrke hverandre i fellesskapet.

 

Men ingenting av dette kan vi gjøre alene. Vi trenger hverandre, også i det praktiske arbeidet fra dag til dag. Hvis du brenner for bønn, er det strålende om du engasjerer deg! Be for oss når du er på ditt lønnkammer, gi noen kroner hver måned, hold deg oppdatert med hva vi driver med – og for alle del: Meld deg som bønnepartner! Da kan vi stå skulder ved skulder fram mot seier i dette landet!

Bli med på årets bønneaksjon! Fyll inn skjemaet under, og du får tilsendt bladet Forbederen med bønnekalender for årets aksjon.  Takk for at du også er med!

     Når så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land.

"

— 2 Krøn 7,14

© 2019 BØNN FOR ALLE/BØNNETJENESTEN FOR NORGE. 

  • w-facebook